Míriam Hatibi: "Encara hi ha molt de racisme a Catalunya"