Participa per obtenir entrades i crispetes gratuïtes al Festival de Cinema Asiàtic 2020

cartellinstagramsorteigxb
16/01/2020

"Sorteig de pel·lícula" ofereix una oportunitat única per assistir a La Mostra de CineBaix!

El Festival de Cinema Asiàtic, segona cita dins de la 13a edició de La Mostra de CineBaix, es celebrarà del 23 al 27 de gener amb una programació única, on es trobaran 17 pel·lícules de 12 països diferents del continent asiàtic. I aquest certamen (que comptarà a més amb tres xerrades especialitzades i un Premi del Públic votat per tots els i les assistents a les projeccions) ha decidit incloure en aquesta edició 2020 un sorteig de dues entrades i crispetes gratuïtes a cadascuna de les xarxes socials de La Mostra de Cinebaix (Instagram, Twitter i Facebook). És a dir, hi haurà tres persones guanyadores, que tindran la sort de ser convidats a la projecció del festival que vulguin.

Per participar, només heu de comentar en la publicació del sorteig en qualsevol de les xarxes oficials anomenant tres usuaris/àries amb els quals us agradaria assistir al Festival de Cinema Asiàtic. Tan fàcil!

Per més informació, consulteu les bases legals que copiem en aquesta notícia. I molta sort!

***

BASES LEGALS DEL SORTEIG

Organitzador

L’Associació CineBaix (associació sense ànim de lucre) amb NIF G63897334 i domicili al carrer Joan Batllori 21 de Sant Feliu de Llobregat (08980), organitza el “Sorteig de pel·lícula” (en endavant “el sorteig”) d’àmbit nacional, a desenvolupar a través de les xarxes socials de La Mostra de Cinebaix.

La finalitat del sorteig és fidelitzar i premiar els seguidors d'aquesta mostra de cinema.

Data d’inici i finalització

El sorteig s’iniciarà tan bon punt es publiqui a cadascuna de les xarxes socials i finalitzarà el dia 22 de gener de 2020 a les 11.00h.

Les xarxes on es publicarà el sorteig són Instagram, Twitter i Facebook i la participació és totalment gratuïta.

El premi són dues entrades gratuïtes+crispetes per a la persona guanyadora del sorteig a cadascuna de les xarxes socials de La Mostra de Cinebaix. En total, se sortegen 6 entrades+crispetes. Les persones guanyadores podran escollir la sessió de la cartellera del Festival de Cinema Asiàtic a la qual vulguin assistir.

El resultat del sorteig es comunicarà a través dels perfils de xarxes socials de La Mostra de CineBaix i també amb missatges privats a través de les xarxes a les persones guanyadores.

Desvinculació de les xarxes socials

Ni Facebook, ni Instagram  ni Twitter avalen, patrocinen o administren el sorteig ni hi estan associats. Les persones participants només proporcionen la seva informació a l’Associació CineBaix.

Requisits de participació i mecànica

Instagram:

  • Persones amb un compte propi d’Instagram i que siguin majors de 18 anys.
  • Els/Les participants hauran de comentar la imatge indicant 3 usuaris/àries amb qui voldrien assistir a una sessió del Festival de Cinema Asiàtic i fer “m’agrada” a la imatge.

Twitter:

  • Persones amb un compte propi de Twitter i que siguin majors de 18 anys.
  • Els/Les participants hauran de ser seguidors del compte @MostraCineBaix, fer un retuit del post on s’anuncia el sorteig i comentar la publicació anomenant 3 usuaris/àries de la xarxa amb qui voldrien assistir a una sessió del Festival de Cinema Asiàtic afegint-hi el hashtag #mostracinebaix2020.

Facebook:

  • Persones amb un compte propi de Facebook i que siguin majors de 18 anys.
  • Els/Les participants hauran de fer “m’agrada” a la publicació i escriure un comentari anomenant 3 persones amb qui voldrien assistir a una sessió del Festvial de Cinema Asiàtic.

En cap de les xarxes socials es poden utilitzar sistemes automàtics de participació.

Els premis no podran ser objecte de canvi, alteració o compensació a petició de les persones guanyadores, ni seran transferibles sense l’autorització de l’Associació CineBaix ni bescanviables pel seu valor en metàl·lic. 

Penalitzacions en cas d’incompliment

En cas que l’Associació CineBaix detecti que el/la participant ha realitzat qualsevol tipus de frau amb el sorteig, aquest/a quedarà desqualificat.

L’Associació CineBaix, com a organitzadora del sorteig, declina qualsevol tipus de responsabilitat en el cas d’incompliment per part de les persones participants.

Publicació de comentaris o opinions

No es permetran comentaris o opinions el contingut dels quals es consideri inadequat, ofensiu o discriminatori o que puguin vulnerar els drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

L’Associació CineBaix no es responsabilitzarà dels danys ocasionats pels comentaris que facin els/les participants del sorteig que puguin ferir la sensibilitat d’altres usuaris/àries.

Ni la participació en aquest sorteig ni la publicació de comentaris que s’hi realitzin podran vulnerar les regles comunitàries de Facebook, Instagram o Twitter ni les seves condicions d’ús.

Exoneració de responsabilitat

L’Associació CineBaix no es farà responsable de l’ús que les persones guanyadores facin del seu premi ni assumirà cap responsabilitat, en casos de força major o cas fortuït, si les persones guanyadores no poden gaudir totalment o parcialment del seu premi.

Protecció de dades

De conformitat amb la Llei 15/2003 de 18 de desembre, cada participant, amb l'acceptació d'aquestes Bases Legals, consent que les seves dades personals siguin incorporades a un fitxer amb la finalitat de gestionar el sorteig, publicar-ne els resultats, tramitar el lliurament del premi i accepta que puguin ser utilitzades per a l’enviament d’ofertes personalitzades i/o altres finalitats comercials.

El/La participant pot exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació enviant un correu electrònic a premsa@cinebaix.com.

Canvis i acceptació

El fet de participar en el sorteig implica l’acceptació total de les seves Bases Legals. A més, la participació en un sorteig d’aquesta índole suposa l’acceptació de les normes de les tres xarxes socials (Instagram, Facebook i Twitter) on s’implementa.

Legislació aplicable i jurisdicció

Les bases legals del sorteig es regeixen en conformitat amb la llei espanyola. Qualsevol reclamació relacionada amb el sorteig ha d’enviar-se per escrit a: premsa@cinebaix.com.