La 12a edició de La Mostra acaba amb la presència de Salah Jamal i l'anunci dels premis