Lizbeth J. Chaviano: "Qualsevol element que ajudi a conèixer el passat podrà contribuir a millorar el present"