Breve historia del Sahara Occidental

xbachs

Breve historia del Sahara Occidental,
de Isaías Barreñada

Prop de 50 anys després de l'abandonament d'Espanya, el conflicte sahrauí continua marcant la política exterior espanyola a la regió

El Sàhara Occidental és un exemple il·lustratiu de conflicte que la comunitat internacional ha deixat deteriorar. Com ha assenyalat les Nacions Unides, aquest conflicte no concita un veritable esforç de la comunitat internacional perquè passa desapercebut, no toca interessos durs de les potències globals i, aparentment, no suposa un risc per a la pau i la seguretat internacional. En l'actualitat, dues terceres parts del territori del Sàhara Occidental estan ocupades il·legalment pel Marroc, on ha implantat colons i explota els recursos naturals, mentre prop de 200.000 sahrauís malviuen als campaments de refugiats al sud-oest d'Algèria. A més, des del novembre del 2020 s'han reprès les hostilitats armades entre el Front Polisario i el Marroc. D'altra banda, el Sàhara Occidental és un dels grans temes pendents de la recent història d'Espanya. El tardofranquisme va lliurar la seva última colònia i la seva població al Marroc, incomplint amb les seves obligacions i compromisos amb les Nacions Unides. Des d'aleshores Espanya s'ha alineat amb l'ocupant i ha estat una peça clau en la impunitat creada. Aquest llibre no pretén recapitular de manera exhaustiva la història dels sahrauís ni és una explicació lineal i clàssica del conflicte. Busca donar elements per entendre el que està passant, i per això presenta diferents aspectes de la realitat contemporània sahrauí i mostra com segueix sent una qüestió rellevant per a Espanya.

Isaías Barreñada és professor de Relacions Internacionals a la Universitat Complutense de Madrid i membre de l'Observatori Universitari Internacional del Sàhara Occidental (OUISO).

.